Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

Psykosyntes

Lev syftet med ditt liv!

"Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv."

Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare

PsykosyntesPsykosyntesens huvudtanke

Psykosyntesens huvudtanke är att vi utvecklas under hela livet och om vi kan göra det alltmer medvetet så kan vi få ut mer och bidra mer till livet.

Här finns en evolutionär tanke om att barnet är viktigt och mer betydelsefullt än jag tror – jag har kvar så många aspekter av barnet även som vuxen.

Hur många möten har du varit på där till synes vuxna plötsligt börjar kasta glåpord på varandra, där mötet mer liknar en stökig sandlåda än ett neutralt mötesrum? Och samtidigt, hur många möten har du varit på där alla samverkar med dialog och skaparglädje, där mötet mer liknar det kreativa lekrummet än ett neutralt mötesrum?

Kärnfrågan blir då hur vi kan ta kontroll över oss själva och stoppa de där plötsliga utbrotten som inte är konstruktiva och istället frammana den lekfulla, skapande, glädjerika samarbetsförmågan. Jag vet ju redan någonstans att det är det jag vill. Jag vill bidra och jag vet att jag mår bra när jag haft roligt och skapat ihop med andra. Jag har blivit sedd och hörd och det känns riktigt och äkta. En varm känsla av självuppfyllelse, att vara jag som bara Jag kan vara. Jag behöver lära känna mig själv. ”Vi kan dra nytta av och använda varje funktion och element i vårt psyke om vi förstår dess natur och syfte och placerar det i sin rätta relation med den större helheten”, sa Assagioli.

Roberto Assagioli

Psykosyntesen utvecklades av Roberto Assagioli fram till 1974. Därefter har den vidareutvecklats av många välutbildade och engagerade personer från många delar av världen till en modern livsfilosofi byggd på en praktisk integrativ humanitär psykologi. Den har praktiserats under mer än 100 år under ständig utveckling och respekt för människans autentiska inre behov och möjligheter.

Psykosyntes - terapimetod och livsfilosofi?

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Den omfattar ett systemiskt synsätt och strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor.

Genom att bli vän även med mina mindre bra sidor och acceptera mig själv som jag är vägleds jag till att nå min fulla potential. Fokus ligger på det friska hos mig och mina svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Jag är unik. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå min potential och min egen unika helhet utgör centrala delar i Psykosyntesen. Att utveckla och tillämpa god vilja och göra gott för mig själv och för andra är ett annat viktigt område. Jag utvecklar förmåga att känna empati och att samverka med min omgivning. Och jag ser på mig själv och andra på ett icke-värderande sätt.

När jag tillämpar Psykosyntesen tillför jag energi, en riktning och ett lugn i mitt liv. Jag är en aktiv medskapare i min livsprocess och lyssnar till min längtan.

Psykosyntes möjliggör en ständigt pågående utveckling och lärande.

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.