Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

Ansvarslag 1 – Ansvarstagande tar energi och kräver mod

Lev syftet med ditt liv!

Det egna livet

Kan något vara mer väldefinierat än att ta ansvar för mitt eget liv? Och samtidigt så otydligt. För att kunna förså och ta det ansvaret måste jag veta dels vem jag egentligen är och dels vad just min livsuppgift, eller syfte med livet, är. Mina rädslor gör att jag många gånger väljer att inte se fördelarna med att ta ansvaret för mitt liv, för allt har ett pris. I detta fall energi. Det kostar på att trotsa sina rädslor, att stå upp för de konsekvenser som ett ansvar medför. Det kan vara så att jag finner detta ansvar så skrämmande att jag inte vill ta ansvaret, att jag hoppas på att någon annan vill ta ansvaret och styr mig, friställer mig inte från ansvaret.

Valet är ditt!

Återta kontrollen

Syftet med terapi inom psykosyntesens ramar är att återta kontrollen och därmed ansvaret för mitt liv. En krävande process som tar mycket energi och mod från mig, men som kommer att ge resultat. Något av det som tar energi och mod är att få insikter om mitt eget handlande och, inte att förglömma, mitt icke-handlande. Att vara stor nog att erkänna sina brister och de konsekvenser dessa kan medföra. Att erbjuda mig att, om det går, korrigera ett bristande handlande eller beteende.

Belöningen

Belöningen med att lägga så mycket energi och mod på att ta ansvaret för sitt liv, är bl a en stor självrespekt, vilket också leder till att andra ser på dig med större respekt.

Vägen dit

Inom psykosyntesen talar vi om två stycken seriella eller parallella processer nämligen den Personliga psykosyntesen och den Transpersonella psykosyntesen. Den förstnämnda syftar till insikt och accept av den jag egentligen är innerst inne, och den senare syftar till att hitta just mitt syfte med mitt liv och att få energi och mod att leva efter detta.

Detta är att ta ansvar för sitt liv – och för det krävs både energi och mod!

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.