Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

Samtalsterapi

Lev syftet med ditt liv!

Dina behov

Samtalsterapi

Samtalsterapi med psykosyntes utgår från hela din livssituation och syftar till ett bättre liv enligt det behov som du uttrycker. Samtalsterapi är oftast en djupare process som omfattar både din historia, nutid och framtid.

Genom våra svårigheter utvecklas vi som människor. Oro, depression och ångest är oftast nedtryckta känslor och otillfredsställda behov. Vi mår dåligt när vi trycker ner vår smärta men också när vi trycker ner vår begåvning. Ofta kan våra problem sammanfattas som "friska reaktioner på sjuka situationer".

Psykosyntesen uppmuntrar oss att se personliga svårigheter och tillkortakommanden som en potential till utveckling och inte som en begränsning. I varje problem vi upplever, i varje svårighet vi går igenom och i det vi upplever som en brist hos oss själva - där vilar ett frö till personlig utveckling och mognad. "Smärtan är inte i vägen - den är vägen".

Psykosyntesterapi går, enkelt uttryckt, ut på två saker:

  • Att hitta tillbaka till den jag egentligen var, innan livets motgångar skapade en massa strategier för att överleva. Inom psykosyntesen kallas detta för att hitta mitt Jag. Redan som nyfödd lärde jag mig hur jag skulle få mina behov tillfredsställda, till exempel hur jag skulle skrika för att få mamma att komma till mig. Och detta sökande efter behovstillfredsställelse fortsätter sedan livet ut. Och nya strategier föds hela tiden. Genom att bli medveten om behov och strategier och se bakom dessa, kan jag börja göra aktiva val i livet.
  • Att hitta just mitt livs mening. Inom psykosyntesen kallas detta för att hitta mitt Själv. Detta kan uttryckas på en mängd olika sätt. Ett sätt är att lyssna på mina drömmar och önskningar i livet. Ett annat sätt är att hitta mina grundbehov, de behov som ligger närmast mitt hjärta. När dessa känns helt sanna för mig och accepterade av mig själv, så blir de en fantastisk drivkraft i min förändringsprocess.

Vad innebär det att gå i samtalsterapi?

Psykosyntesens samtalsterapi kan indelas i fyra etapper:

Identifikation – Jag som terapeut hjälper dig att hitta känslan och behoven, att identifiera problem och medvetandegöra dem och att se vilka livsstrategier du byggt upp som försvar. Vi tittar också på din längtan och dina drömmar om vad livet skulle kunna vara.

Accepterande - Du förstår och kan sedan acceptera verkligheten som den ser ut just nu. Detta betyder inte att du resignerar, utan tvärtom kan nya möjligheter och lösningar komma i dagen. Du börjar kunna välja strategi i varje situation på ett nytt sätt, i stället för att reagera som du alltid gjort tidigare.

Integrering – Allt eftersom du får insikter kommer du att förändra ditt beteende på ett sätt som spar dig energi, energi som du kan använda på ett sätt som gagnar dig. Du börjar också göra livsval som stämmer överens med vad du vill göra med ditt liv.

Transformering - Du går vidare med dina insikter, och din medvetenhet om mönster och underliggande behov och orsaker. Du får möjlighet att ta ansvar för ditt liv och hittar därigenom din vilja.

Inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret mycket centralt begrepp. Om vi verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Vi behöver omsätta våra insikter i praktiskt handlande i vardagen och för att kunna göra det behöver vi utveckla vår vilja. Det är viljan som på en djupare nivå leder oss mot vårt individuella sätt att skapa och uttrycka våra talanger. Vilja står i intimt samband med vår innersta kärna - vårt "Jag".

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.