Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

HBTQ-relaterade problem

Lev syftet med ditt liv!

Tankar om det som är HBTQ-relaterat?

HBTQHBTQ handlar om så mycket och har så många infallsvinklar. Känner du skam över din sexuella läggning? Har du längtan att prova saker som skapar skam? Orolig för var 'folk' ska säga? Vill du komma ut? .

Att fullt ut acceptera din sexuella läggning och dina behov ger ditt liv så mycket mer energi!

Behöver du en samtalspartner som utan värderingar vill lyssna på dig, är du välkommen.

HBTQ handlar om att VARA, att HA och att GÖRA

Att vara handlar om din sexuella identitet. Att ha handlar om till vem eller vad du attraheras av. Att göra handlar om den sexuella praktiken.

Att vara den sexuella individ du är?

Detta att acceptera sin sexuella läggning och sina sexuella drifter och på så sätt leva ett fullt liv, är för många en dröm, för andra en verklighet. För några innebär det att leva med tabun och i skam som begränsar livet. Problemen kan yttra sig på många olika sätt, både i och utanför den relation man lever i.

Det finns många olika vinklingar som kan påverka livet inom ramen för hela HBTQ. För att nämna några: sexuell läggning, könsroll, könsidentitet, könsuttryck och juridiskt kön.

Att fullt acceptera sig som tillhörande HBTQ-gruppen är ett frigörande i sig.

Nu är det din tur...

...  att vara i centrum - att bli huvudperson i ditt eget liv!

Välkommen till en terapeut som lyssnar på dig och guidar dig.

Du har svaren - jag har frågorna!

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.