Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

Sexualitet

Lev syftet med ditt liv!

Att vara en sexuell varelse!

Sexualitet enligt WHO

SexualitetSexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller om summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet.

Sexualitet är mycket mer:
den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.

Identitet, glädje, attraktion och njutning

Sexualitet kan betyda så mycket för oss människor. Det kan vara en källa till identitet, till glädje, till attraktion, till njutning och naturligtvis också till problem. Sexualiteten är också ett fält där våra fantasier finns. Många av dessa fantasier kan vi uppleva som så skamliga att vi knappt ens vågar tänka på dem, än mindre att utforska.

Detta att acceptera sin sexuella läggning och sina sexuella drifter och på så sätt leva ett fullt liv, är för många en dröm, för andra en verklighet. För några innebär det att leva med tabun och i skam som begränsar livet. Problemen kan yttra sig på många olika sätt, både i och utanför den relation man lever i.

Oavsett orsak är du eller ni välkomna att i det trygga rummet få sätta ord på det som finns inom er, utan att bli värderade eller moraliserade.

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.