Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

Till en terapiklient som gått ett antal sessioner – insikter

Lev syftet med ditt liv!

När du gått ett tag

Nu när du gått en tid i terapi är det sannolikt att du mött ett antal insikter och reaktioner hos dig själv och hos andra. Detta blir en naturlig del av just din process.

Olika insikter och reaktioner

En av de viktigaste upplevelserna är det vi kallar för insikter. Helt plötsligt ser du orsakssamband mellan vad som varit och hur det är nu. Du får en medvetenhet om hur det är eller hur du är eller gör, vilket ger dig en möjlighet att medvetet kunna välja hur du vill ha det.

En annan reaktion kan vara ett genombrott, vilket är en djupare insikt. Ett exempel på detta skulle kunna vara att du kunnat förlåta en annan människa för det den gjort mot dig. Denna förlåtelse betyder inte att du ska glömma vad som är gjort, utan mer att du när minnet kommer till dig kan konstatera att - så var det då. Du kan släppa behovet att älta händelsen igen, vilket ju ändå inte tillför dig något gott. Vi brukar säga att vi kan minnas utan att det tar energi. Det blir som ett ont och varigt sår som slutat vara och läkt, och nu är ett ärr som finns där, utan att göra ont.

Friställer energi

Det som är så fantastiskt med insikter och genombrott är att de friställer all den negativa energi som du tidigare använt för att vara bitter, hatisk, irriterad, undrande eller vilken känsla som nu kommit till dig i samband med det som varit. En del klienter upplever en rent euforisk känsla. Likadant är det att ta itu med sina rädslor och skamkänslor. Olika rädslor och skamkänslor har det gemensamma att de begränsar ditt liv. Att få frigöra sig från rädslorna och skammen frigör stora mängder energi. Energi som du använt för att hålla rädslorna och skammen stången, kan du nu använda för att berika ditt liv.

Du och din omgivning

En vanlig intressant konsekvens av att du går i terapi är vad som händer med din omvärld och de personer som finns där. En vanlig händelse i den process som sker, är att du tar hem ansvaret för ditt liv och din del av relationen till andra samt att du slutar skylla på andra. I och med detta låter du andra ta ansvar för sina liv. Ett ansvar som de kanske inte är redo att ta. Därför kan deras motkraft bli stark, och du kan uppleva att andra vill motverka din utveckling. Detta leder ofta till att andra kommer att uppleva dig annorlunda, de kan bli rädda och kommentera nedlåtande att de inte känner igen dig. Allt eftersom du blir starkare i dig själv så rubbar du maktbalansen kring dig, och detta kan upplevas som hotfullt av motparten.

Efter en tid upplevs detta dock som övergående, ditt nya sätt att vara blir det ”normala” och du framstår som en tydligare person inför andra. Och tydliga personer röner respekt från andra.

Svarta hål?

Din väg genom din process kan också innebära att du faller ner i ”svarta hål”. Det är när händelser från det förflutna dyker upp, händelser som är grunden till varför du lever ett begränsat liv idag och som kanske var anledningen till att du sökte terapi. Du kan uppleva de svarta hålen som energilöshet, trötthet, all energi tas av det inre arbetet – den inre processen, du stänger in dig i en bubbla, orkar inte träffa vänner etc. Jag skulle ljuga om jag påstod att dessa hål är angenäma. Men de är nödvändiga. Här finns jag som samtalsterapeut vid din sida med stöd.

Du kan uppleva det så att du blir hudlös, känslig och tycker att livet är skit. Ett tag. När det är som värst brukar man vara nära ett framsteg eller vändning. Så kan det kännas till dess du får perspektiv på det som varit och får möjlighet till en nyorientering i ditt tänkande och ditt förhållningssätt. Även här upplever många klienter stor befrielse och ibland eufori när denna bearbetning av det som varit blivit fullkomnat.

Och undrar plötsligt var det egentligen var som var så svårt.

”Smärtan är inte i vägen, smärtan är vägen” som vi inom psykosyntesen säger.

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.