Livet efter 65 - existentiella betraktelser!

Till en terapiklient som bestämt sig

Lev syftet med ditt liv!

När du bestämt dig

Nu när du nu har bestämt dig för att börja i samtalsterapi, så inställer sig kanske några frågor. Här följer några vanliga frågor och svar kring samtalsterapeut mm.

Vilken samtalsterapeut ska du välja?

När du väljer samtalsterapeut är det viktigt att du utgår från din känsla och intuition. Det är vanligt att blivande klienter sitter och letar på nätet. Vad är det som fångar dig? Fotot? Presentationen? Geografisk närhet? Eller något annat?

När du väl bestämt dig, boka ett första möte och känn efter.

Det absolut viktigaste i terapirummet är att det finns en kontakt och tillit mellan samtalsterapeuten och klienten. Uppstår inte denna kontakt, byt direkt. Det är du som bestämmer.

Bra att veta är att alla vi samtalsterapeuter arbetar lite olika. Det kan till exempel gälla hur vi använder olika metoder och övningar, på vilket sätt vi lyssnar och hur terapilokalen ser ut. Det arbetsredskap som vi samtalsterapeuter använder oss av mest är oss själva. Vi är också människor som är olika på alla de sätt. Hitta en samtalsterapeut som du upplever svarar mot dig och som ”känns bra”.

Har samtalsterapeuten svaren på dina frågor?

Nej, dessvärre är det inte så enkelt. Det är du själv som har alla svar på dina frågor. Ditt problem kan vara att du inte ser det självklara, eller att det som kan vara självklart kan ge konsekvenser som du upplever som inte önskvärda. Samtalsterapeutens roll är att leda dig med frågor, att spegla det du säger så att du blir medveten om vad och hur du säger och tänker och att finnas vid din sida som stöd.

Vågar du berätta om alla dina tankar och mörka sidor?

Jag som din samtalsterapeut möter dig på ett icke-värderande sätt. Det betyder att jag helt utgår från din sanning, utan mina egna värderingar. Allt som sker i rummet är strikt konfidentiellt.
Om jag bara tar ett exempel som utgår från skam. Oftast är det så att när du får uttala de tankar som du upplever som mest skamfyllda, så försvinner en stor del av skammen. Skammen livnär sig på de fantasier du har om vad som ska inträffa om någon får reda på att du tänker eller gör som du gör. Det som skammen fruktar med är att bli talad om, för då försvinner en stor del av laddningen.

Ofta använder vi samtalsterapeuter orden ”process” och ”dina processer”. Med det menar vi de faser du går igenom under terapin. Varje klient har sin egen unika process, men det finns ett antal gemensamma drag som vi samtalsterapeuter använder som riktmärke under arbetet i terapirummet.

Vad ska vi prata om?

är en annan vanlig fråga. Oftast är det så att du som klient har med dig en fråga när du kommer in i rummet. Denna fråga kan vara medveten, en frågeställning eller händelse du gått och tänkt på. Eller en omedveten fråga, den frågeställning som ”ligger överst” i minnet när du börjar tala. Om inget av detta inträffar så har jag som samtalsterapeut olika sätt att bemöta dig som gör att vi kommer vidare.
Viktigt att veta är att jag som samtalsterapeut inte har en egen plan för dig. Min roll är att spegla dig och dina behov. Visst kan jag föreslå saker att ta upp eller övningar vi kan göra, men det är du som klient som bestämmer. Jag kommer inte att pressa dig att göra eller prata om något du inte vill.

Jag erbjuder det möte du vill ha; lyssnande, mjukt stödjande, prövande och/eller utmanande. DU bestämmer!

Lars-Anders Rolfhamre
Mobil: 070-526 29 34
Mail: info@brainstretching.se

Besöksadress:
”Andrummet”, Nybohovsgränd 18
Ovanför Liljeholmens centrum
Stockholm

Blir du nyfiken och vill komma i kontakt med mig? Fyll i uppgifterna till höger så kontaktar jag dig så snart jag kan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.